Vakan­te Pfarr­stel­le

Va­kanz­ver­tre­tung durch Pfarrer Ralf-Andreas Gmelin ab dem 05.09.2022

Die Pfarr­stel­le der Ev. Johan­nes­kir­chen­ge­mein­de ist ab dem 05.09.2022 vakant.

Pfarrer Ralf-Andreas Gmelin

Die Vakanz­ver­tre­tung über­nimmt:

Pfar­rer Ralf-Andreas Gmelin (Ring­kir­che)
Tele­fon: 0611 7247354
E‑Mail: gmelin@​ringkirche.​de